lördag, mars 18, 2006

Samhället klarar inte av att skydda sina medborgare


År 2004 hade den svenska polisen 23 264 anställda av vilka 16 891 var poliser. De senaste åren har antalet visserligen ökat men inte jämfört det ökade antalet våldsbrotten. Polisen avsätter 16% av sina resurser på våldbrotten.

För att komma fram till hur många poliser som sysselsätter sig med dessa brott så får man först räkna bort de som jobbar på polishögskolan (114) och de på rikspolisstyrelsen (119). Då får man 16 658 poliser. Sen tar vi 16 658 gånger 0,16 och får då 2665 poliser som sysslar med våldsbrott. Med en
sjukfrånvaro på 5,1% är antalet nere i 2530 stycken (dessa 2530 är poliser med minst 40% tjänst, alla är alltså inte heltidstjänster).

2530 poliser ska bland annat hinna
utreda:
67 100 misshandlar
43 181 olaga hot
215 dödligt våld (mord, dråp)
669 försök till mord el dråp
2 068 Grov kvinnofridskränkning
8 590 rån
11 204 sexualbrott inklusive 2 631 våldtäkter

Inte konstigt då att personuppklaringsstatistiken ser
mörk ut:
Misshandel, inklusive grov 19%
Personrån 9%
Våldtäkt, inklusive grov 13%

Med polisens knappa resurser är det inte konstigt att sk. mängdbrott får ligga i åratal och vänta på att en polis överhuvudtaget ska ta en titt på det. Ett mängdbrott
definerar polisen som "...av enkel beskaffenhet och inte betingar ett allt för högt straffvärde samtidigt som de är av mycket stor omfatting" .
I denna defination faller exempelvis misshandel med obekant gärningsman (t. ex oprovocerat gatuvåld) in vilket säger mycket om myndigheternas syn på misshandelsbrottet.

Av de 67 100 misshandandelsfall som anmäldes 2004 så resulterade 1808 i fängelse varav 1190 under 6 månader. I
statistiken kan syns ingen skillnad på "vanlig" misshandel och grov. I fråga om de 2631 våldtäkterna (och grova) så fick 136 fängelse.

Att så få döms är bara första delen av problemet. När någon väl dömts för ett brott så blir straffet ofta löjeväckande lågt. Domstolarna lägger sig konsekvent längst nere på straffskalan. Trots att brottbalken 3 kap 5 § säger att misshandel kan ge allt från böter upp till fängelse i 2 år och om brottet är grovt kan man få upp till 10 års fängelse. När hörde man senast om någon som blev dömd till 10 års fängelse för grov misshandel?

Några exempel på straff:
En
spark i ansiktet vilken resulterar i ett att offret måste sy ett antal stygn. 60 dagsböter.

En man som
misshandlade sin sambo till döds fick fyra års fängelse för grov misshandel.

Efter att en man blivit
dömd 16 gånger för misshandel av sin sambo gick han direkt ut från fängelset och misshandlade henne på nytt.

Hur kan man bli dömd för misshandel 16 gånger på ungefär lika många år och bli utsläppt gång på gång ? Rättssamhället har misslyckats att skydda sin medborgare. Till detta ska läggas att man bara avtjänar 2/3 av straffet så länge man inte missköter sig.

Det är inte konstigt att fler och fler i Sverige känner sig otrygga.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Tack till Stefan Olsson som uppmärksammar mig på att Socialdemokraterna inför valet 2002 lovade 4000 nya poliser. Sedan dess har antalet ökat med ca 900.

2 Comments:

At 12:12 fm, Blogger Nehemja said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 12:14 fm, Blogger Nehemja said...

Så sant, men tragiskt. I valet 2002 lovade s att antalet poliser skulle öka med 4000. Det har blivit ungefär 900.
http://stefanolsson.nu/2006/03/04/valfard-ar-inte-langre-sossarnas-paradgren/

/Stefan
http://stefanolsson.nu

 

Skicka en kommentar

<< Home

  • Bloggtoppen.se BlogRankers.com